वेलीसारखा दिसणारा हरणटोळ साप

मानवी वस्तीच्या अगदी जवळ आढळून येणारा हा निरुपद्रवी साप अनेकदा भाकडकथांचा बळी पडतो. अशा अनेक गैरसमजांनी वेढलेल्या ह्या सापाबद्दल जाणून घेऊया सदर लेखात.

Read more