दुरावणारा चंद्र आणि लांबत जाणारे दिवस

मग एक वेळ अशी येईल ना जेव्हा चंद्र पृथ्वीपासून एवढा लांब जाईल की तो तिला स्वत:जवळ ओढताच येणार नाही? तेव्हा काय होणार?

Read more