सात या आकड्यात एवढं विशेष काय आहे?

सात या आकड्याविषयी जगभरात सर्वांनाच खूप आकर्षण आहे.

Read more

शोध शून्याचा (३) शून्य या संख्येचा उदय

शून्य ही संकल्पना विविध संस्कृतींमध्ये काही प्रमाणांत अस्तित्त्वात असली, तरी तिचा संख्या म्हणून विचार अन् विकास करण्यात आणि स्वीकार करण्यात भारताचा पुढाकार होता.

Read more