हत्ती कधी उडी मारताना दिसलाय का?

हत्तीसारखा अवाढव्य प्राणी उडी मारू शकतो का?

Read more

इतिहास तिसऱ्या डोळ्याचा

काही प्राण्यांना तिसरा डोळा असतो. याला ‘पार्श्विक’ डोळासुद्धा म्हणतात.

Read more

तरसांचे बिच्चारे नर

सस्तन प्राण्यांमध्ये सहसा नर हा मादीवर अधिकार गाजवणारा वगैरे असतो. कारण सहसा तो आकाराने आणि शक्तीने वगैरे मादीहून मोठा असतो.

Read more