दारू पिणे : जगाला भेडसावणारी एक गंभीर समस्या

भारतात २००७ साली रस्त्यांवर झालेल्या अपघातांत सुमारे लाखभर लोक मृत्यु पावले, तर साडे ४ लाख लोक जखमी झाले. २०१४ साली मृतांचा आकडा १३०,००० वर गेला.

Read more