पक्षी नेमके खातात कसे? त्यांना दात का नसतात?

खाल्लेल्या पक्ष्याचं नीट पचन होण्यासाठी त्याला गिळण्याआधी नीट चावायला नको? पण पक्ष्यांना तर दातच नसतात. मग त्यांचं पचन कसं होतं? आणि त्यांना दात का नसतात? उत्क्रांतीचा इतिहास काय म्हणतो? पूर्ण लेख वाचा आणि जाणून घ्या.

Read more

अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध आणि जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या कवळ्या

वदंता अशी आहे की त्याच्या कवळ्या लाकडाच्या होत्या. पण हे खरं नसल्याचं आता उघडकीला येतंय. जॉर्ज वॉशिंग्टनकडे बऱ्याच कवळ्या होत्या आणि त्यांपैकी एकही लाकडाची नव्हती, हे आता इतिहास संशोधकांनी सिद्ध केलंय.

Read more