हत्ती कधी उडी मारताना दिसलाय का?

हत्तीसारखा अवाढव्य प्राणी उडी मारू शकतो का?

Read more

मुंग्यांना गुलाम करून त्यांचा जीव घेणारी झॉम्बी बुरशी

ही बुरशी मुंगीच्या शरीराचा ताबा घेऊन तिला आपली गुलाम करते.

Read more

इतिहास तिसऱ्या डोळ्याचा

काही प्राण्यांना तिसरा डोळा असतो. याला ‘पार्श्विक’ डोळासुद्धा म्हणतात.

Read more

पृथ्वीवर एकेकाळी सलग २० लाख वर्षं पाऊस पडत होता

वर्षाचक्र कसं सुरु असतं हे तर आपल्याला माहितीये. पाण्याची वाफ होते, वाफेचे ढग होतात, ढगातनं पाऊस पडतो, ते पाणी साचून नदी समुद्रात भरतं, त्याची परत वाफ होते, आणि हे चक्र असंच सुरु राहतं.

Read more