इस्टरच्या अंड्यात कोणती कथा दडली आहे?

इस्टर हा सण म्हणजे एका अर्थाने तिकडच्या वसंत ऋतूच्या आगमनाचं कौतुक करणारा, स्वागत करणारा उत्सव आहे. गोठवून टाकणारी थंडी संपलेली असते. काळे करडे बर्फाळलेले दिवस मागे पडलेले असतात. सूर्यकिरणांच्या उबदार सहवासाने सृष्टी विविध रंगात न्हाऊ पाहात असते.

Read more