एखादी कृती कायद्यानुसार ‘गुन्हा’ कधी ठरते?

गुन्हा घडण्यासाठी हेतू आणि कृती ह्या दोन्ही गोष्टी असाव्या लागतात. ह्या दोहोंपैकी एकाचाही अभाव असेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही.

Read more

फॉलोइंग – अंगाशी येणारा पाठलाग

वर्तमानातली कथा सांगताना भूतकाळातले किंवा भविष्यातले माँटाजेस दाखवायची ख्रिस्तोफरची शैली याही चित्रपटात दिसून येते.

Read more