एखादी कृती कायद्यानुसार गुन्हा कधी ठरते हे जाणून घ्या

गुन्हा घडण्यासाठी हेतू आणि कृती ह्या दोन्ही गोष्टी असाव्या लागतात. ह्या दोहोंपैकी एकाचाही अभाव असेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही.

Read more

स्थिर कायदा आणि चल तंत्रज्ञान यांचं नातं

जगातले सर्व व्यवहार सर्वांत आधी नैसर्गिक नियमांनी आणि मग ते जिथे घडतात तिथल्या सांस्कृतिक नियमांनी बांधलेले असतात. यातले काही नियम विधिलिखित असतात तर काही सामंजस्याने पाळले जातात. आज क्षणाक्षणाला वेगाने बदलत राहणाऱ्या तंत्रज्ञानाला या सांस्कृतिक नियमांतूनच उगम पावलेल्या कायद्याच्या चौकटीत बसवायचं म्हणजे कायदे नीट विचार करूनच आखायला हवेत. हे स्थिर स्वरूपाचे कायदे आणि बदलतं तंत्रज्ञान यांचं नातं सांगणारा वैभव राजमचा लेख नक्की वाचा.

Read more