मराठी भाषेतील जोडाक्षरांच्या उच्चाराचा घोळ कसा निस्तरावा?

उच्चारानुसार लेखन करणे ही मराठीची प्रथा असेल तर
मराठी लिहिताना विद्या हा शब्द विद्द्या असा लिहावा का?
मद्य हा शब्द मद्द्य असा लिहावा का?

Read more

रंग आणि त्यांच्या छटा सांगणारे मराठी शब्द

मराठीत रंग आणि त्यांच्या छटांची एक विस्तृत यादी तयार करण्याची गरज आहे.

Read more